Algemene voorwaarden

 • Verhuurder: Mobielbedje is en blijft eigenaar van de verhuurde caravan.
 • De huurder betaalt voorafgaand aan de huurperiode de borgsom en de totale huursom.
 • De huurder dient zelf te zorgen voor een witte kentekenplaat voor de gehuurde caravan.
 • De huurder krijgt de borgsom terug bij retourneren van de gehuurde caravan, mits: 
  – de caravan geen beschadigingen of andere mankementen vertoont die bij het ophalen van de caravan nog niet bestonden. Bij eventuele beschadigingen of mankementen wordt door Mobielbedje de schade getaxeerd. Dit schadebedrag wordt in mindering gebracht op de terug te ontvangen borgsom. Wanneer de reparatiekosten hoger zijn dan de borgssom, wordt er geen borgsom uitgekeerd en een verzekeringsexpert ingeschakeld.
  – de caravan op tijd, dus binnen de huurperiode, wordt geretourneerd.
 • De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gehuurde tot het moment van inleveren aan verhuurder. Ook is de huurder in deze aansprakelijk voor het gedrag van de overige gebruikers.
 • Het is de huurder verboden om het gehuurde over te dragen, uit te lenen c.q door te verhuren aan derden of er wettelijk verboden activiteiten mee te verrichten.
 • De huurder is volledig aansprakelijk voor het onjuist gebruik van de caravan, zoals verkeerd bedienen van apparaten en hang-sluitwerk, onveilige overnachtingsplaatsen en slecht begaanbare gebieden.
 • De huurder dient erop toe te zien dat er geen grote voorwerpen zoals bijvoorbeeld fietsen, surfplanken, ski´s e.d. in de caravan worden geplaatst waardoor de kans op beschadiging wordt vergroot.
 • Kosten die direct verband houden met het gebruik van de caravan zoals reparaties banden, leges, boetes, gerechtskosten, in beslagname etc. komen voor rekening van huurder.
  Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend bedrijf. Noodzakelijke reparaties die 100 euro overschrijden moeten eerst met de verhuurder worden besproken. De door de huurder gemaakte kosten worden na overhandiging van de gespecificeerde rekening en de vervangen onderdelen teruggestort.
 • Bij schade t.g.v. ongeval of aanrijding dient de huurder het Europees schadeformulier correct in te vullen. De huurder dient de politie in te lichten en een politierapport op te laten maken met eventuele getuigenverklaringen. Tevens dient de huurder direct de verhuurder op de hoogte te stellen.
 • De caravan dient van binnen (interieur, inventaris, gascomfort) schoon en fris te worden ingeleverd.
 • Indien hieraan niet is voldaan kan verhuurder de extra kosten in rekening brengen. Extra schoonmaakkosten bedragen minimaal €75,-
 • Roken en huisdieren zijn absoluut verboden in de caravan.
 • Gebruik op festivals is niet toegestaan.